​#randomcotong

Có những khoảng lặng, cô tìm lại những giai điệu bị lãng quên trong tiềm thức.